PATIOWONING

Project genomineerd voor de Rietveldprijs 2020

Op een mooie plek in het historisch centrum van Utrecht staat een bouwwerk dat door de eeuwen heen vaak getransformeerd is. De veelheid aan verschillende functies en slecht overdachte ingrepen hebben er voor gezorgd dat een reeks van verbonden ruimten is ontstaan waarbij het ontbreekt aan een heldere vooropgezette orde.

De historische binnentuin is overkapt en tot binnenruimte gemaakt. Hierdoor zijn veel ruimten ontstaan met gevels zonder ramen waardoor daglicht ontbreekt en het bouwwerk binnen op veel plaatsen donker is.

Naast de verschillende bouwdelen zonder kwaliteit kent het bouwwerk een deel historisch erfgoed. Volledig opgenomen binnen vergroeide structuur is het nauwelijks herkenbaar en levert daarmee geen bijdrage meer aan de kwaliteit van het bouwwerk.

In het plan wordt een substantieel deel van het gebouw gesloopt en worden delen nieuw gebouwd of gerenoveerd. Het erfgoed wordt weer vrijgemaakt, voor zover mogelijk gerestaureerd, en wordt ingezet als kenmerkend gebouwdeel dat bij zal dragen aan de woonkwaliteit door een verwijzing naar het verleden.

Door het verwijderen van de overkapping krijgt het bouwwerk weer een binnentuin. Dit maakt het mogelijk om veel ruimten te voorzien van gevels met glas waardoor een licht huis ontstaat. Door de nieuwe hoofdstructuur en het terugbrengen van de binnentuin ontstaat een ordening waarbij de woning weer eenvoudig afleesbaar wordt dat ten goede komt aan de oriëntatie binnen de woning.

Op deze wijze ontstaat een vanzelfsprekende configuratie met terughoudend karakter waardoor de woning _ van 430m2 bvo met een binnentuin van 60m2 _ zich op een natuurlijke wijze voegt binnen het historisch stedelijk weefsel van Utrecht.

 

opdrachtgever:  particulier

ontwerp: marcel martensen, nils kroese

type: wonen

hoofdaannemer: meijer

periode: periode 2015 – 2019

fotografie: marcel martensen