wat doet een architect?


Wat doet een architect? Deze vraag wordt ons vaak gesteld door particuliere opdrachtgevers.

Fase 0 Kennismaking

In een vrijblijvende kennismaking verkennen we uw wensen en kijken wat wij daar als architect in kunnen betekenen. Op basis hiervan brengen wij een gespecificeerde offerte uit. De offerte is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Als we tot een overeenkomst komen start het proces met een overleg waarin we uw wensen vertalen in een Programma van Eisen.

Fase 1 Voorlopig Ontwerp

Op basis van het Het Programma van Eisen en het Taakstellend Budget worden in deze fase een aantal ontwerpvarianten gemaakt. In deze verkenning wordt onderzocht waar uw voorkeuren liggen. Er kan een voorkeur worden uitgesproken voor één variant maar vaker wordt uit de verschillende varianten het beste gekozen.

Fase 2 Definitief Ontwerp

Op basis van de keuzes gemaakt in het Voorlopig Ontwerp – eventueel met aanvullende wensen – wordt het Definitief Ontwerp gemaakt. Voor zover mogelijk worden alle wensen vertaald in één ontwerp. Op basis hiervan is het mogelijk een globale kostenraming op te laten stellen.

Fase 3 Technisch Ontwerp

Het ontwerp is gereed en alle vergunningen – mits nodig – worden aangevraagd. Daarna wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een Technisch Ontwerp waarin het plan zorgvuldig wordt uitgetekend en beschreven. Op basis van het Technisch Ontwerp zullen wij in overleg met u verschillende – bij het werk passende – aannemers uitnodigen een offerte uit te brengen. Na het beoordelen van de inschrijvingen zullen wij u adviseren in aannemerskeuze en begeleiden wij de contractvorming met de aannemer.

Fase 4 Uitvoering

In deze fase maken wij de Uitvoeringstekeningen op basis waarvan de aannemer het werk uitvoert. Als directievoerder voeren wij bouwvergaderingen, controleren de aannemer op uitvoering, zullen de planning beheersen en het budget bewaken. Als de aannemer het werk gereed heeft zullen wij tijdens De Oplevering beoordelen of het werk is uitgevoerd conform de overeenkomst. Als er na de oplevering toch nog vragen zijn zien wij nazorg als een vanzelfsprekendheid.

 

 


mail ons voor vragen over onze werkwijze