restauratie
kantoorvilla gem monument
hilversum


Restauratie | renovatie kantoorvilla _ gemeentelijk monument

Een 19e eeuwse neoclassicistische kantoorvilla in Hilversum, is in de loop der jaren sterk aangetast. Het pand is voorzien van verschillende aanbouwen en heeft een aantal interne verbouwingen ondergaan. De hoofdontsluiting is in het verleden verplaatst van de voorgevel naar de zijgevel. Door alle aan- en verbouwwerkzaamheden is er veel van de rijke ornamentiek, dat in belangrijke mate bepalend is voor het karakter, sterk aangetast of geheel verloren gegaan.

Door het slopen van verschillende aanbouwen heeft het hoofdvolume zijn heldere vorm teruggekregen. De entree is verplaatst naar de oorspronkelijke gevel, hierdoor heeft het gebouw zijn heldere structuur terug gekregen. Het interieur is volledig gemoderniseerd, waarbij alleen de onderdelen met historische betekenis zijn gehandhaafd.

Op basis van bestaande decoratie en historische tekeningen zijn met gietmallen ornamenten gemaakt en beschadigde delen gerestaureerd. Een historisch kleurenonderzoek heeft als basis gediend voor het opstellen van het nieuwe kleurenplan. Na de oplevering in 2009 heeft de kantoorvilla Hoog Baerle de status van ‘gemeentelijk monument’ gekregen.

 

opdrachtgever: Van Wilsum Vastgoedbeheer

ontwerp tm directie: Marcel Martensen

fase: opgeleverd

fotografie: Marcel Martensen